เริ่มต้นขายของออนไลน์ใน 6 ขั้นตอน ทีมงานไหนดีได้สอบถามกับผู้ขายของออนไลน์หลายท่ายและสรุปการเริ่มต้นขายของออนไลน์ออกมาได้ดังนี้