Tags : idolsmiledental

อาการของผู้ที่ ไม่สามารถ จัดฟันแบบใส invisalign ได้ ! การจัดฟันแบบใส ถือเป็นการจัดฟันที่เป็นที่นิยมมาก เพราะการจัดฟันแบบใสมีจุดเด่นมากกว่าการจัดฟันในรูปแบบอื่นๆ การจัดฟันแบบใสมีข้อจำกัดในการรักษาหลายอย่าง

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่จัดฟัน fastbraces การจัดฟันแบบ fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน มีการใส่เครื่องมือการจัดฟันเข้าไปในช่องปากเหมือนกันการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กอยู่ภายในช่องปาก จึงไม่แปลกที่ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันแบบ fastbraces จะมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารเช่นเดียวกัน เพราะด้วยเครื่องมือที่ติดอยู่ภายในช่องปาก จะทำให้การรับประทานอาหารไม่สะดวก ต่างจากการจัดฟันแบบใส ที่มีความหลากหลายในการรับประทานอาหาร