“ วัฒนธรรมอิสระร่างกาย” ส่งเสริมความกลมกลืนกับธรรมชาติและในปัจจุบันชาวเยอรมันบางคนก็อาบแดดเปลือยเปลื้องผ้าเพื่อเล่นกีฬาและแม้แต่เดินป่า