การปล่อยมลพิษจากยานยนต์เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก แต่ประสิทธิภาพอันหนาวเย็นของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นทางออกหรือไม่