Category :Technology News

การปล่อยมลพิษจากยานยนต์เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก แต่ประสิทธิภาพอันหนาวเย็นของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นทางออกหรือไม่

อีโมจิใหม่ประกอบด้วยรอยยิ้มใหม่สามแบบ ได้แก่ การหายใจออกใบหน้าใบหน้าที่มีดวงตาเป็นเกลียวและใบหน้าในก้อนเมฆรวมถึงตัวเลือกรูปหัวใจใหม่สองแบบ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่มีการคาดการณ์ว่าในปี 2021 นั้นจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะการมาของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ตอนนี้นั้นยังหาวัคซีน ที่จะมาช่วยป้องกันโรคนี้ไม่ได้เลย จึงทำให้วงการแพทย์ทั่วโลกนั้น ตื่นตัวเป็นอย่างมากที่กำลังในการเร่งพัฒนาเทคโนโลยี ที่ตนเองกำลังมีอยู่ในการรักษาผู้ป่วยและเร่งพัฒนา เพื่อที่จะให้ครอบคลุมโรคอุบัติใหม่ ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการรับมือสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด